W marcu 1997 roku na Walnym Zgromadzeniu Krzyckiego Stowarzyszenia Kupców podjęta została uchwała, na mocy której została powołana Krzycka Spółka Kupiecka.
Głównym celem nowo powstałego podmiotu gospodarczego było przeprowadzenie inwestycji w postaci budowy obiektu handlowego dla kupców z likwidowanego wówczas placu targowego przy ulicach Komandorska-Studzienna. Pierwotny plan zakładał realizacje obiektu na terenie zajmowanym przez targowisko, lecz z wielu względów stało się to nierealne i dlatego rozpoczęto starania o inny alternatywny grunt. Uchwała Walnego Zgromadzenia Krzyckiego Stowarzyszenia Kupców zobligowała Zarząd Stowarzyszenia do rejestracji podmiotu gospodarczego pod nazwą Krzycka Spółka Kupiecka, nie precyzując jednak formy prawnej spółki.